top of page

Wolfram Elektroda WLa-15 3,2x175 Zlatna

Cena je po komadu sa PDV-om.

Pakovanje: 10 kom.

 

Wolfram zlatni – Zlatne volfram elektrode su legirane lantanom i sadrže manje lantana od plavih volfram elektroda i koriste se kod poslova zavarivanja TIG-om kako pri DC (jednosmernim) tako i pri AC (naizmeničnim) strujama. Lako mogu zameniti crvene wolfram elektrode bez prevelike izmene programa. Lantanirani volfram postaje veoma popularan u krugu zavarivanja zbog dobrih performansi zavarivanja. Elektronska provodljivost lantanovanog volframa je najbliža onoj od 2% torijevog volframa. Zavarivači mogu lako zameniti crvenu wolfram elektrodu sa zlatnom wolfram elektrodom kako u radu na AC ili DC i ne moraju praviti nikakve promene programa zavarivanja. Na taj način se izbegava radioaktivnost iz Thorijumove volfram elektrode. Još jedna prednost lantanovanog volframa je u stanju da prenese visoku struju i ima najmanju stopu gubitaka.Najbolje su za zavarivanje legura titana, bakra, nikla i nerđajućeg čelika.

Wolfram Elektroda WLa-15 3,2x175 Zlatna