top of page

LEMKEN Juwel 6 M 3+1 N 100 (Četvorobrazni obrtni plug za traktore 120-140kS)

Standardna oprema: Klirens: 80 cm, Razmak između plužnih tela:100 cm,

Greda: 110x110x8 mm, Kategorija kačenja 3N ili 2, Univerzalna plužna daska B40,

Zahvat plužnog tela: 33,38,44,50 cm, Težina rama bez opreme 886 kg,

nožasto crtalo i radni točak 10/75-15.3 sa hid.ublaživačem i blatobranom

Cena: 17.039,00 sa PDV-om

Opcije:

Komplet resetkastih dasaka CS40: 1.464,00 €

Komplet deflektori: 1.464,00 €

Radno transportni točak 10/75-15.3 sa hid. Ublaživačem i blatobranom: 2.100,00 €

D500 Diskosno crtalo: 1.740,00 €

Komplet pretplužnjaka M2 4 para: 2.280,00 €

Vario opcija (Juwel 6 M V 3+1 N 100):  5.220,00 €

Cene su sa PDV-om

 

LEMKEN Juwel predstavlja novu generaciju plugova obrtača sa najmanje 3, a najviše 7 glava za traktore od 130 do 450 KS. Tajna je svakako Nemački sitnozrni, mikro-legirani čelik od kog je greda napravljena.
Vertikalni klirens je dovoljno velik da se plug ne guši u kukuruzovini ni pri dubokom oranju i kod Juwela 7 on je 85 cm. Dimenzije grede su 120 x 120 x 10 mm. Sadrži OptiQuick sistem.
Juwel plugovi su standardno opremljeni plužnim telima Dural koja se ugrađuju na sve tipove LEMKEN plugova. Veliki pretplužnjaci, dubina pretplužnjaka se podešava samo pomoću čivije, bez alata.Plugovi LEMKEN Juwel pored patenta Optiquick za optimalno podešavanje pluga, poseduju i TurnControl, elektrohidraulično podešavanju nagiba pluga. TurnControl obezbeđuje precizno i bezbedno obrtanje pluga sa višim klirensom. Pritiskom na dugme u kabini traktora podešava se ugao pluga.

LEMKEN VariOpal 5 plugovi obrtači mogu biti sa dve, 3 ili najviše 4 brazde, a namenjeni su za traktore od 60 do 140 KS. Hidraulični cilindar dvostrukog dejstva omogućava da se zahvat svakog plužnog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 50 cm.
VariOpal 5 pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko električnih stubova ili drveća. Kod VariOpal 5 plugova se zahvat prve brazde i linija vuče mogu podesiti nezavisno jedna od druge sa OptiQuick patentom koji je deo standardne opreme i Vari tehnologijom, pa se uvek lako vuku bez pojave kose vuče iako se radni zahvat pluga menja tokom rada.
Posebna konstrukcija, sve tačke okretanja opremljene su sa čaurama izuzetno otpornim na habanje jer su sve osovinice i mazalice okaljene.
Posebna konstrukcija, mehanizam kod plugova LEMKEN VariOpal 5 je izuzetno čvrst i otporan na lom zahvaljujući poziciji nosača oko kojeg se okreće plužno telo, jer je postavljen sa boka grede blizu samog plužnog tela. Vezne ploče koje služe za spajanje okretnog nosača i poluge mehanizma za p