top of page

LEMKEN Opal 090 2 N 85 (Dvobrazni obrtni plug za traktore 50-75 KS)

Standardna oprema: Klirens: 70 cm, Razmak između plužnih tela: 85 cm,

Greda: 90x90x7 mm, Kategorija kačenja 1, Univerzalna plužna daska B25H,

Zahvat plužnog tela: 26,5; 31,5; 36,5 cm,

Težina: rama bez opreme 410 kg, radni točak SA D650

Cena: 7068 EUR sa PDV-om

Opcija:

Komplet deflektori: 240 EUR sa PDV-om

 

O Lemken plugovima

Plug LEMKEN EurOpal 5 je zadnjih godina postao najprodavaniji plug obrtač u Srbiji. Može biti dvobrazni, trobrazni plug ili četvorobrazni plug, za traktore od 60 do 140 KS.
Mikro-legirani čelik koji se koristi za izradu grede da bi bila male težine kao bi plug bio lagan za vuču i za hidrauliku traktora. Izrađena kao jedan komad radi pravilne geometrije uz prvoklasan materijal gredu čini praktično nesalomivom. Dimenzije grede kod EurOpal 5 plugova su 110 x 110 x 8 mm, KLIRENS je 80 cm. OptiQuick je LEMKEN patent za centralno podešavanje pluga. Radi se o nezavisnom podešavanju zahvata prve brazde i uklanjanju kose vuče za optimalno oranje bez bočnih sila.Popuštanjem centralnog vijka možete izabrati 4 različita položaja radnog zahvata od 33 do 50 cm. Nema potrebe za dodatnim “štelovanjem” pretplužnjaka i crtala. Kozlac Dural dasaka je okaljen i izuzetno jak. Gladak prelaz između vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drastično smanjuju otpor vuče.
Dugotrajni raonici su od čelika mikro-legiranog borom.
Dubina VELIKIH pretplužnjaka se podešava samo pomoću čivije, bez alata.
LEMKEN-ov preplužnjak M2 se odlično pokazao u zaoravanju kukuruzovine.
Radni i radno-transportni točak ,tako je dizajniran da omogućava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde, a pruža i rad bez gušenja. Dubina točka se podešava pomoću čivije bez alata i bez potrebe da se točak podiže. Za četvorobrazne i veće plugove se preporučuje radno-transportni točak koji je kod lemkena vrlo praktičan.

LEMKEN Juwel predstavlja novu generaciju plugova obrtača sa najmanje 3, a najviše 7 glava za traktore od 130 do 450 KS. Tajna je svakako Nemački sitnozrni, mikro-legirani čelik od kog je greda napravljena.
Vertikalni klirens je dovoljno velik da se plug ne guši u kukuruzovini ni pri dubokom oranju i kod Juwela 7 on je 85 cm. Dimenzije grede su 120 x 120 x 10 mm. Sadrži OptiQuick sistem.
Juwel plugovi su standardno opremljeni plužnim telima Dural koja se ugrađuju na sve tipove LEMKEN plugova. Veliki pretplužnjaci, dubina pretplužnjaka se podešava samo pomoću čivije, bez alata.Plugovi LEMKEN Juwel pored patenta Optiquick za optimalno podešavanje pluga, poseduju i TurnControl, elektrohidraulično podešavanju nagiba pluga. TurnControl obezbeđuje precizno i bezbedno obrtanje pluga sa višim klirensom. Pritiskom na dugme u kabini traktora podešava se ugao pluga.

LEMKEN VariOpal 5 plugovi obrtači mogu biti sa dve, 3 ili najviše 4 brazde, a namenjeni su za traktore od 60 do 140 KS. Hidraulični cilindar dvostrukog dejstva omogućava da se zahvat svakog plužnog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 50 cm.
VariOpal 5 pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko električnih stubova ili drveća. Kod VariOpal 5 plugova se zahvat prve brazde i linija vuče mogu podesiti nezavisno jedna od druge sa OptiQuick patentom koji je deo standardne opreme i Vari tehnologijom, pa se uvek lako vuku bez pojave kose vuče iako se radni zahvat pluga menja tokom rada.
Posebna konstrukcija, sve tačke okretanja opremljene su sa čaurama izuzetno otpornim na habanje jer su sve osovinice i mazalice okaljene.
Posebna konstrukcija, mehanizam kod plugova LEMKEN VariOpal 5 je izuzetno čvrst i otporan na lom zahvaljujući poziciji nosača oko kojeg se okreće plužno telo, jer je postavljen sa boka grede blizu samog plužnog tela. Vezne ploče koje služe za spajanje okretnog nosača i poluge mehanizma za podešavanje radnog zahvata su vijcima fiksirane za gredu što osigurava ogromnu snagu i dugotrajnost pluga.

Prodaja Lemken plugova u Srbiji, kupite kvalitetan Nemački plug, vaša Agrovojvodina.

LEMKEN Opal 090 2 N 85

834.024 RSD Regular Price
819.984 RSDSale Price
  • 1 g.