top of page

Libela Spirit 100cm, Ingco HSL08100 - je dvostrano glodana, ima prorez u obliku slova V za merenje predmeta sa okruglom površinom

 

Libela Spirit 100cm, Ingco HSL08100 karakteristike: